Tablica Dijeljenja Do 100

Logički sklopovi - Čip - informatika - informatička abeceda, Osnovni logički sklopovi računala, njihovi simboli ekvivalentna električna shema. realizacija zbrajala brojila. načelo izrade integriranih krugova.. Čista petica ii - artmedia - multimedijalne edukativne, Čista petica ii - novo izdanje 2013. - edukativni cd za vježbanje ponavljanje gradiva drugog razreda osnovne škole. C (programski jezik) - wikipedija, Viš prioritet imaju operatori %, * /, niž + -. rezultat dijeljenja dvaju cijelih brojeva - je cijeli broj, pa zbog toga ne postoji potreba za posebnim.